top of page

#tolkfier 

De Beroepsvereniging Vlaamse GebarentaalTolken (= BVGT) is een vzw van en voor tolken Vlaamse Gebarentaal - X in Vlaanderen. Dankzij vrijwilligers groeien en versterken we onze organisatie. 

Missie

Communiceren

We zorgen voor een vlotte communicatie tussen gebarentaligen

en/of niet-gebarentaligen. Dat gebeurt door een vertolking te
voorzien tussen het Nederlands en de Vlaamse Gebarentaal of
tussen Vlaamse Gebarentaal en een andere gebarentaal(variant).
Ze zijn aan de slag in verschillende domeinen. Denk maar aan
onderwijs, werk, privésituaties, politie en justitie,…. 

Professionaliseren

De BVGT ijvert voor professionalisering van ons beroep op diverse vlakken. Daaronder vallen bijvoorbeeld een goed statuut en correcte arbeidsvoorwaarden voor tolken VGT-X.

Om dit te bereiken, werken we nauw samen met verschillende overheden en partners. Onze huidige speerpunten zijn te lezen in ons memorandum. Verder organiseren we ook gespreksmomenten en activiteiten voor onze leden.

Onze waarden
De kernwaarden van de BVGT zijn cruciaal om onze kernopdrachten uit te voeren. Ze zitten diep geworteld in ons DNA en in het gedrag van onze leden.

Tolkfier

Met de nodige fierheid en passie voeren wij ons beroep als tolk uit. Overal waar we komen, tonen we dat we trots zijn om tolk te mogen en kunnen zijn. In alle initiatieven die we nemen, komt ons enthousiasme tot uiting. Samen zijn we ontzettend #tolkfier.

Verbondenheid

Samen-zijn, ontmoeten en verbinden staan hoog op de agenda. Geen BVGT zonder collegialiteit. Als tolken willen we er voor elkaar zijn. Verbinden doen we niet alleen on field, maar ook achter de schermen kunnen we op collega’s rekenen. 

Ondernemend

Wij bezitten een gezonde portie assertiviteit, durf en volharding. In alles wat we doen, komt onze zin voor initiatief en ondernemerschap naar boven. We smijten ons ten volle om het beroep en de werkomstandigheden van tolken VGT-X verder te professionaliseren en bij de beleidsmakers aan te kaarten. 

Deskundigheid

Deskundigheid is belangrijk. In al onze opdrachten zetten wij onze professionaliteit en deskundigheid ten volle in. Daarnaast verdedigen we met expertise en kennis de belangen van onze leden. De BVGT wil een plek bieden waar ieder lid terecht kan met al zijn vragen, bezorgdheden en successen.

Een terugblik 

Gedurende lange tijd waren er in Vlaanderen geen professionele, gediplomeerde tolken Vlaamse Gebarentaal. Dat wil echter niet zeggen dat er geen mensen waren die door te tolken communicatie tot stand brachten tussen gebarentaligen en niet-gebarentaligen.. 

Wie toen als dusdanig aan de slag was, had vaak dove familieleden of werkte nauw samen met de dovengemeenschap. Het werd dat ze deden, miste dus een diploma en kon daarom enkel onbezoldigd uitgevoerd worden.
 

Eerste tolkopleiding

De eerste tolkenopleiding die focuste op communicatie tussen gebarentaligen en niet-gebarentaligen in Vlaanderen werd in 1981 opgericht. Anticiperend op deze eerste generatie gediplomeerde tolken, zag in 1983 de Beroepsvereniging van Doventolken (BVDT) het levenslicht. 

BVGT

In 2001 kreeg de beroepsvereniging een andere naam: VVTG (Vlaamse Vereniging Tolken Gebarentaal). In 2009 werden de statuten opnieuw aangepast en sindsdien staan we als beroepsvereniging bekend onder de naam BVGT (Beroepsvereniging Vlaamse GebarentaalTolken).

bottom of page