top of page

Wij zijn #tolkfier

De Beroepsvereniging Vlaamse GebarentaalTolken (= BVGT) is een vzw van en voor tolken Vlaamse Gebarentaal-X

in Vlaanderen. 

  • Instagram
  • Facebook

Onze beroepsvereniging ijvert voor een goed statuut en correcte arbeidsvoorwaarden voor tolken VGT-X. Als resultaat kan ons beroep verder professionaliseren.

 

Om dit te bereiken werken we nauw samen met verschillende overheden en partners. Daarnaast organiseren we gespreksmomenten en activiteiten voor onze leden.

BVGT ONDERSTEUNT,
MOTIVEERT EN LUISTERT 
NAAR HAAR LEDEN

Samenwerken staat centraal

Onze vereniging is een vzw van en voor tolken VGT-X in Vlaanderen. Dankzij diverse verantwoordelijkheden en werkgroepen is de betrokkenheid van onze leden groot.  Samen staan we sterker voor nieuwe uitdagingen. 

Ons bestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers. Zowel de doelen als de thema's waarrond we werken, beslissen we samen op basis  van de actuele noden.

Strategische groep

Wij waken erover dat we dankzij de stappen die we als organisatie nemen, dichter bij onze doelen komen.

Lobbygroep

Wij ijveren voor meer professionalisering van ons beroep. In het kader van ons lobbywerk wonen we diverse vergaderingen bij. 

Regionale
antennes

In elke provincie streven we naar een laagdrempelig aanspreekpunt. Zo zorgen we voor betrokkenheid en doen we ons best om zo goed mogelijk in te spelen op wat er leeft.

Administratieve kracht

Deze zorgt voor een vlotte verbinding tussen alle BVGT-vrijwilligers, staat in voor de algemene administratie van onze vzw en verzorgt de communicatie met externen.

BVGT GAAT
INTERNATIONAAL

Als beroepsvereniging dragen we ook op internationaal vlak ons steentje bij. Zo maken we deel uit van het Europees netwerk van gebarentaaltolken als lid van EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters).

 

EFSLI brengt via congressen, opleidingen, trainingen,... gebarentaaltolken uit verschillende landen met elkaar in contact. Dit transnationale netwerk geeft de mogelijkheid aan tolken VGT-X om informatie, ervaringen en tips en tricks uit te wisselen met collega’s van over landgrenzen heen.

bottom of page